Επικοινωνείστε μαζί μας
 
ΠΑΝ.ΙΜ.ΕΞ.
Παναγιώτης Σδράλιας

Σκιάθου 134
112 55, Αθήνα

Τηλ.: +30 210 2111761
Φαξ.: +30 210 2111762

Ε-mail: info@sdralias.com, info@panimex.gr
Web: www.sdralias.com, www.panimex.gr


Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SCHATZ για τον Νομό Ιωαννίνων:

ΘΕΟΔΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - "LUXURY-AUTOCENTER"
ΝΙΑΡΧΟΥ 1, 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 26510 67161 - ΦΑΞ 26510 67141
WEB PAGE: www.luxury-autocenter.gr
E-MAIL: info@luxury-autocenter.gr


PRODUCTS CATALOG in English - All Copyrights by PAN.IM.EX. - Powered by e4u
HOMEE SHOPWHY PANIMEX CONTACT US PROFILE